2018 – Fotosafari/workshop ville dyr – Finland

Asle Hjellbrekke i samarbeid med Wildlife Safaris Finland tilbyr gode muligheter for flotte bilder og spennende opplevelser av og med ville dyr!

I mange år har jeg samarbeidet med min gode venn gjennom mer enn 30 år, Lassi Rautiainen med familie, om å arrangere fototurer til Kuhmo som ligger i Karelen i Finland. Helt inne på den russiske grensa er det meget gode muligheter for flotte opplevelser og bilder av bjørn, ulv, jerv og ørn m.m. Mer enn tre fjerdeparter av fotoskjulene ligger i Ingenmannsland og dermed er både dyr og fotografer fullstendig beskyttet mot forstyrrelser.

Spesielt med dette området er at det finnes en fast ulvestamme her. Høsten 2017 består den av ca 3 voksne dyr av ulik alder og farge.

Fem ulver og en bjørn, Ingenmannsland, september 2012. © Asle Hjellbrekke/NN

Fem ulver og en bjørn, Ingenmannsland, september 2012. © Asle Hjellbrekke/NN

….

Bjørn og ulv, Finland, juli 2014. © Asle Hjellbrekke/NN

Bjørn og ulv, Finland, juli 2014. © Asle Hjellbrekke/NN

FOTOSKJULENE – NYE MULIGHETER

Alle fotoskjulene til Lassi Rautiainen på den Finsk-Russiske grensen ble for  noen år siden flyttet til helt nye områder. De aller fleste ble flyttet ca 6 km nordover langs grensa. Skjulene for jerv/bjørn i skogsområdet nærmere Kuikka ble ikke flyttet så mye som de andre.

Besøket av dyr på de nye stedene har vært meget godt. I løpet av noen netter ser man vanligvis både bjørn, jerv, ulv og rovfugl. Men siden dette er frie, ville dyr kan det selvsagt ikke gis noen garantier – bortsett fra for bjørn.  Det er nå bilveg så å si  helt frem til skjulene i det nye området kloss i grensen (som da inneholder alle skjulene fra “Ingenmannsland”, “Sjøen” og “Paradis”). Dermed det er det bare 1-3 minutter frem til fotoskjulene. I det nye området er det også plassert skjul ved en ny “Sjø” slik at flotte speilinger er fortsatt mulig å ta. En ny bru over elva nær Kuikka gir også kortere veg frem til alle skjulene.

Programmet for 2018 ser slik ut:

Vinterfotografering: Åpen – kom med ønsker. Minimum er 3 netter i kamuflasje. Midtvinters (november – mars) er det mulig å oppholde seg i fotoskjulene døgnet rundt. I tillegg er det også mulig å oppholde seg i Base Camp hytta “Kuikka” også. Den er oppvarmet året rundt og klar til å ta i mot fotografer og andre hele året. I perioden april – september/oktober er det vanligvis normal bruk av Kuikka. Da tilbringes dagtid i denne hytta og nettene ute i skjulene. Skulle derimot noen ønske å tilbringen dagene ute i skjulet er det også mulig i denne tiden.

I begynnelsen av april har bjørnene vanligvis kommet fra overvintringsstedene i Russland. Dermed er det duket for bilder av både bjørn, ulv, og jerv, samt bl. a. havørn som det sees mange av samt andre rovfugler. Normalt er det ca 1 meter snø på ettervinteren.

Jerv på stubbe. Ingenmannsland, april 2008. © Asle Hjellbrekke/NN

Jerv på stubbe. Ingenmannsland, april 2008. © Asle Hjellbrekke/NN

….

Bjørn, Finland, juli 2014. © Asle Hjellbrekke/NN

Bjørn, Finland, juli 2014. © Asle Hjellbrekke/NN

Sommerfotografering: Søndag 22. juli – Lørdag 28. juli (maks 6 netter i kamuflasje). Dette er lyse netter! Dermed muliggjør det opplevelser og fotografering gjennom mesteparten av natten.

Høstfotografering: Mandag 17. september – Lørdag 22. september (maks 5 netter i kamuflasje).  Sprakende høstfarger preger landskapet i denne tiden samtidig som dyrene er mindre sky enn tidligere på året. Meget godt tidspunkt for å få alle de tre store i flotte høstfarger. Bjørnen er fremdeles tilstede. Den forlater ikke området før i slutten av oktober eller slutten av november. Nettene er noe mørkere nå, men dyrene justerer vanligvis aktivitetene i takt med endringene i dagslyset.

Bjørn i høstfarger. Bilde fra Paradis, Ingenmannsland, september 2013. © Asle Hjellbrekke/NN

Bjørn i høstfarger. Bilde fra Paradis, Ingenmannsland, september 2013. © Asle Hjellbrekke/NN

Bjørn og revirmarkerende ulv. Sjøen, 2013. © Asle Hjellbrekke/nn

Bjørn og revirmarkerende ulv, Alfahann. Sjøen, 2013. © Asle Hjellbrekke/NN

….

GENERELT:

Bjørnegaranti. Har man ikke fått sett bjørn i løpet av et sommeropphold, kan man komme tilbake ved en senere anledning uten å betale for oppholdet. Det skal dog sies at det har aldri vært nødvendig for noen å benytte seg av denne garantien :-)

Kuikka base camp er et flott og rommelig kompleks hvor man tilbringer dagtid og inntar måltider. Er også godt egnet til foredrag/kursvirksomhet.

Kurs: Tilpasset den enkeltes ønsker og behov gir Asle Hjellbrekke ideer og opplæring rundt digital- og naturfotografering samt bruk av bildebehandlingsprogram for PC. Lassi Rautiainen bidrar vanligvis også med sin fenomenale kunnskap om rovdyrene i området.

Betingelser: Pris pr. natt er EUR 245 – som inkluderer alt unntatt reiseutgifter mellom hjemsted og base camp hytta Kuikka. Reiseutgifter t/r frem til Kuikka bekostes av den enkelte og utgjør vanligvis NOK 3000 – 4000 med fly fra Oslo til Kajaani i Finland inkludert bil fra flyplass til Kuikka (ca 2 timers kjøring en veg). Minste antall netter er vanligvis 3. NB! Ved ustedelse av faktura (normalt 4 uker før turen begynnes) regnes prisen om til f.eks. norske kroner etter dagjeldende kurs.

Ulv i Ingenmannsland, september 2012. © Asle Hjellbrekke/NN

Ulv i Ingenmannsland, september 2012. © Asle Hjellbrekke/NN

…..

Detaljert informasjon (for 2018) her:

Fly internt i Finland:

Det aller beste er å reise mellom hovedstaden Helsinki og Kajaani. Mellom Kajaani og base campen Kuikka – hvor man oppholder seg når man ikke er i skjulene – er det ca 160 km, noe som er den korteste veien fra de ulike flyplassene i dette området.

Både ankomst til og avreise fra denne flyplassen bør være ved ca 13-tiden. Dette er det aller beste for maksimal utnyttelse av tiden i skjulene for den perioden man har valgt. Dermed får man ankomstdagen tid til å spise middag i Kuikka før man reiser ut i skjulene. På avreisedagen forlater man da skjulet ved 8-tiden om morgenen, spiser frukost og gjør seg klar for avreise fra Kuikka til flyplassen ved 10-tiden.

Det er også mulig å kjøre bil helt fram til Kuikka. Vanligvis møtes man da i Kajaani.

NB! Jeg er behjelpelig med all nødvendig info rundt fly eller bil for å komme frem til Kajaani og Kuikka!

For påmelding eller ved behov for ytterlige opplysninger ta kontakt med Asle Hjellbrekke via Epost asleoh@online.no eller telefon +47 907 99 834.

For mer opplysninger om stedet og virksomheten se www.wildfinland.org

..:..

Advertisements

One Response to 2018 – Fotosafari/workshop ville dyr – Finland

  1. Pingback: Photo Tours/Workshops 2017: Wild Animals, Finland | In search of Mother Nature's Magic Moments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s