Nye regler for bruk av åte i forbindelse med fotografering

Miljødirektoratet har innført nye regler for fotografering og bruk av åte fra 1.1.2020!

Her er link til disse nye reglene:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/desember-2019/utlegging-av-ate-reguleres-i-ny-forskrift/

Fra 1.1.2020 er utlegging av åte til store rovdyr og i visse tilfeller kongeørn ikke tillatt dersom det dreier seg om fotografering! Nærmere info finnes i linken ovenfor!

NB! Bilder tatt i Norge etter 1. januar 2020 av store rovdyr og i visse tilfeller kongeørn ved hjelp av åte vil IKKE bli bedømt i Villmarkslivs Fotojaktkonkurranse da vi forholder oss til lover og regler som gjelder i Norge.

Se nærmere info i linken ovenfor om åtebruk – merk spesielt §8 og §9 når det gjelder kongeørn: I utgangspunktet er det lov med åte for kongeørn, men fylkesmannen kan i visse tilfeller bestemme at åteforbudet også skal gjelde kongeørn.

NB! VIKTIG: Bilder tatt før 1.1.2020 (altså før de nye reglene ble innført) vil bli bedømt på vanlig måte i konkurransen.

 

About asleoh

Professional outdoor photographer, IT-specialist, guide to wildlife safaris in Finland, hot spots in South-America and Norway, teacher of photography courses/workshops/software, slide shows.
This entry was posted in Recent travels. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s